Wednesday, January 23, 2013

Pagsusuri sa Aklat: Ang Pera na Hindi Bitin ni Ardy O. Roberto, Jr.

Pamagat: Ang Pera na Hindi Bitin
May-akda: Ardy O. Roberto, Jr.
Presyo: 50.00 pesos

Ang Gabay sa Pera

Di patok sa akin ang pamalat ng aklat pero nang subukin kong basahin dahil na rin sa pag talakay sa akin ng isa kong kaopisina tungkol rito, ay nagkainteres na rin ako. Sa sumunod na pahina, alam ko na, mala-Colayco at Koyasaki ang pag-gabay niya tungkol sa wastong pag-gamit ng pera. Kakatuwa ang mga kataga at hinding hindi ka magiging ganid pagkatapos mo mabasa ang librong ito, dahil may halong may pagka-banal ang pagkatalakay niya sa pera. Opo, kristiyano si Ardy at opo, di ako relihiyoso pero iginagalang ko ang mga bersikolong inilagay niya sa aklat. Tama naman at may punto ang mga kataga at bersikulo galing Bibliya.

Ang Pera na Hindi Bitin ni Ardy O. Roberto, Jr. (Harapang Pamalat)

Ang Pera na Hindi Bitin ni Ardy O. Roberto, Jr. (Likurang Pamalat)
Matapos ko mabasa ang aklat, eto ang mga leksyon na natutunan ko:
- di mo na kailangan maubusan ng pera para matuto sa pagkakamali at magkapera, sapat na ang sikwenta pesos na librong ito bilang pagbubukas sa iyong katangian sa paggamit ng wasto sa pera
- paumanhin pero para sa akin, di ko na kailangan mag-ambag ng pera sa simbahan para gantimpalaan ako ng espiritwal na nilalang (Diyos) ng swerte sa pera, naniniwala ako sa diyos pero ayaw ko ng mga sistema.
- kung nakakabasa lang ako ng ganitong libro tulad nung kay Colayco noong bata pa ako, marahil may naipon na ako ngayong sa edad kong 'to na pang-negosyo, nakakapagsisi pero di pa huli ang lahat (ako bente-singko anyos na, oh my, oh my!)
- di muna ako mag-aasawa o makikipag-landi sa babae hangga't wala akong ginhawa sa buhay
- hahanap ako ng babae tulad ng asawa nung may-akda, yung babae na may "pag-iisip" at marunong mag-hirap . . . maraming maganda riyan, marami sa kanila mataas ang expectation ( di lahat, pero karamihan :P )
- wag makontento sa isang trabaho, kailangan ko ng maraming gimik, yung iba't-ibang pinagmumulan ng pera

Pagpapasalamat
- Para kay +Nelson Evangelista - salamat. Ginaya ko lamang ang bagger sa pahina 24. Hiniram ko ang libro mong ito dahil mahal kasi :D
- Para sa Diyos na lumikha sa sangkatauhan (yung walang pangalan, yung di rebulto)
- Para sa aking pamilya na nagpalaki sa akin at para sa tunay kong mga magulang na di ko pa kilala - kung asan man kayo, masaya sana kayo sa pinag-gagawa ninyo
- Para sa aking sarili na hindi basta-basta naiimpluwensiyahan, naiimpluwensyahan lamang ng nasa tama

Salamat.