Tuesday, September 15, 2015

Pagsusuri sa Aklat: Ang Mag-anak na Cruz ni Liwayway A. Arceo

The following book review is written in Filipino. See how you can translate it with your language here.

ang mag anak na cruz front cover liwayway arceo
Mga Detalye:

Pamagat: Ang Mag-anak na Cruz
Pangalawang pamagat: Katha na Pumapaksa sa Pagpapahalagang Pilipino
Linggwahe: Filipino / Tagalog
May-akda:
Tagapaglathala: Ateneo De Manila University Press
Petsa ng Pagkalimbag:
ISBN: 9715500064
Genre: Fiction, AcademicMga Tauhan:
  • Remy - babaeng asawa ni Tinoy
  • Tinoy - lalakeng asawa ni Remy
  • Baby - panganay na anak nila Remy at Tinoy Cruz
  • June - bunsong anak ng mag-asawang Cruz
  • Petra - katulog ng mag-anak na Cruz

Nabili ko ang aklat na ito sa murang presyo mula sa isang online store sa Facebook. Binili ko siya dahil narinig ko na ang pangalang "Liwayway Arceo". Hindi ko na maalala kung paano ako naging pamilyar sa pangalan ng may-akda. Inisip ko mukhang maganda ito. Hindi naman ako nagkamali kaya heto ang aking rebyu sa aklat na ito.