Saturday, November 19, 2016

Pagsusuri sa Aklat: Moymoy Lulumboy Ang Batang Aswang | Segundo Matias, Jr.

Moymoy Lulumboy Ang Batang Aswang front coverPamagat: Moymoy Lulumboy Ang Batang Aswang
Serye ng Aklat: 1
May-akda:
Iginuhit ni: Jomike Tejido
Naglimbag: Lampara Publishing House, Inc.
Petsa ng Pagkalimbag:
ISBN: 9789715188005
Linggwahe: Filipino
Genre: Fantasy, Horror, FictionSince this book is written in Filipino, I'll write this book review in Filipino.

Natuklasan ko ang aklat na ito sa isang advertisement ng lokal na Book shop at pati na rin sa anunsyo ng mga lokal na Book Groups sa Facebook. Kakatwa yung book cover kaya't bumili ako ng kopya sa malapit na suking-bookstore (198.00 php. sa National Bookstore as of Oct. 23, 2016 ; hindi ko sigurado kung naka-diskwento ako dahil Discount Sale noong araw na iyon. 229.75 ang retail price nito na nakalagay sa likod ng libro).

Sa tingin ko, sulit ang presyo niya dahil makapal-kapal yung libro. Hindi tulad ng ibang lokal na limbag na ang halaga ay katumbas na ng mga imported books tapos ang nipis-nipis pa.