Thursday, September 6, 2018

Book Review: Men Are From QC, Women Are From Alabang | written by Stanley Chi

Title: Men Are From QC, Women Are From Alabang
Author:
ISBN: 9789710573707
Date Published:
Publisher: PSICOM
Language: Filipino
Genre: Humor, Self-help, Do-it-yourself, DIY

men are from qc women are from alabang rear covermen are from qc women are from alabang front cover


Pamilyar ang pagkaka-pamagat ng librong ito sa librong "Men Are from Mars, Women Are from Venus". Hindi ko pa nababasa ang nasabing libro. Nakikita ko yung book na yun dati-rati na laging naka-sale sa Booksale.

Natuwa naman ako sa librong ito. Na-dig ko ang humor. Ibinahagi sa aklat na ito ang mga katotohanang ayaw o gustong marinig ng opposite sex vice versa pati na rin ang mga tanong kung bakit ganoon sila sa isa't isa. Pansin ko lang, mas nananaig ang mga ideya na panlalaki kaysa sa pambabae. Dapat balanse para suportahan ang title ng libro.

Ang hindi ko lang nagustuhan sa librong ito ay ang mga comic strips, ang korni kasi. Yung mga niyaya mong tauhan para gumanap sa mga comics, nakikita ko sa mga kaluluha nila na napapapayag lamang sila dahil sa Law of Attraction ng author (wow magic).

Nang dahil sa librong ito, naging curious rin ako at gusto ko tuloy hanapin ang librong "Men Are from Mars, Women Are from Venus". Siguro'y maganda ang librong iyon dahil matagumpay ang librong "Men Are From QC, Women Are From Alabang".


Ang grado ko sa librong ito ay: 3.5 / 5.0

Salamat!

-
Other Reference:Buy related books at:No comments:

Post a Comment